O predmete

Táto testovacia stránka je využívaná na predmete ÚINF/QPWS/20 - Programovanie webových stránok.
Tento predmet sa venuje tvorbe funkčnej dynamickej webovej stránky v čistom php (bez frameworku) s dátami uloženými v MySQL a s využitím jazyka Javascript na validáciu formulárov.

Plán práce

Hodnotenie

Študenti budú hodnotení na základe výstupného projektu. Tento projekt predstavuje vlastnú dynamickú webovú stránku. Podmienkou bude implementácia aspoň jedného z nasledujúcich bodov.