Analýza phishingu z pohľadu honeypotov

Autor: Martin Glova
Vedúci: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

E-mail: