Analýza phishingu z pohľadu honeypotov

Autor: Martin Glova
Vedúci: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

Ciele práce

(1) Analyzovať možnosti využitia honeypotov pri výskume phishingu

(2) Porovnať aktuálne prístupy k analýze phishingu pomocou honeypotov

(3) Navrhnúť a implementovať honeypot na analýzu phishingu

Literatúra

(1) Hadnagy, Ch.: Phishing Dark Waters The Offensive and Defensive Sides of Malicious Emails, Wiley, 2015

(2) Joshi, R. C., and Anjali Sardana. Honeypots: A New Paradigm to Information Security. Science Publishers, 2011.

(3) ENISA: Proactive Detection of Security Incidents, 2012

Esej o výbere témy bakalárskej práci

Na svete existuje veľmi veľa zaujímavých a fascinujúcich vecí. Človek sa neustále snaží viac a viac preskúmať svet a prírodu, uľahčovať si prácu, zefektívniť svoju činnosť... To mu samozrejme (okrem iného) robí radosť, ktorá mu zároveň dáva zmysel žiť. V mnohých vedeckých odboroch, ktoré sú známe, je tu denne veľmi veľa pokrokov a vývoj ide stále dopredu. Väčšina vedcov si myslí, že práve ten ich odbor je ten najzaujímavejší. A áno, všetci ľudia, ktorí povedia: ”Môj odbor je najlepší!” majú pravdu.

Viac...

Progres práce

Rešerš podobných prác
Teoretická časť
Návrh vlastného riešenia
Implementácia riešenia

Článok

Článok k bakalárskej práci je dostupný na:

.pdf

Prezentácia

Prezentácia k bakalárskej práci je dostupná na:

.pptx .pdf

Nová prezentácia k bakalárskej práci je dostupná na:

.pdf

Študentská vedecká konferencia 2016

Práca na ŠVK je dostupná na odkaze:

.pdf

Abstrakt:

.pdf

E-mail: