Vizuálny príbeh (storytelling) v digitálnej forenznej analýze

Autor: Bc. Martin Glova
Vedúci: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
Konzultant: Mgr. Martin Večeřa

Ciele práce

(1) Preskúmať možnosti analýzy a vizualizácie údajov pomocou metódy vizuálneho príbehu (storytelling-u).

(2) Porovnať aktuálne prístupy pre metódu vizuálneho príbehu (storytelling-u).

(3) Navrhnúť a implementovať metódu vizuálneho príbehu (storytelling-u) pre prezentáciu výsledkov digitálnej forenznej analýzy operačných systémov.

Literatúra

(1) CHEN, Chun-houh; HÄRDLE, Wolfgang Karl; UNWIN, Antony (ed.). Handbook of data visualization. Springer Science & Business Media, 2007.

(2) SEGEL, Edward; HEER, Jeffrey. Narrative visualization: Telling stories with data. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2010, 16.6: 1139-1148.

(3) KOSARA, Robert; MACKINLAY, Jock. Storytelling: The next step for visualization. Computer, 2013, 46.5: 44-50.

(4) NELSON, Bill; PHILLIPS, Amelia; STEUART, Christopher. Guide to computer forensics and investigations. Cengage Learning, 2014.

(5) SHAABAN, Ayman; SAPRONOV, Konstantin. Practical Windows Forensics. Packt Publishing Ltd, 2016.

Progres práce

Rešerš podobných prác
Teoretická časť
Návrh vlastného riešenia
Implementácia riešenia

E-mail: